Aanmelding voor onderzoek

U bent in het bezit van een verwijsbrief van een arts en u meldt uw kind telefonisch aan op het nummer: 03/669-96-64.
Onze secretaressen staan u als eerste te woord en stellen u enkele vragen.
Indien wij als centrum u kunnen helpen, wordt u doorverbonden met onze sociale dienst.

Zij zullen u verder praktische informatie geven.
Als eerste zal u een vragenlijst worden toegestuurd en wordt u gevraagd ons enkele dingen te bezorgen.

  • Verwijsbriefje van een arts (huisarts, kinderarts,…) met vermelding: ‘aanvraag tot multidisciplinair onderzoek bij …….(naam van het kind) omwille (het vermoeden) van …….. (algemene ontwikkelingsvertraging, mentale handicap, complexe ontwikkelingsproblemen, ADHD, autismespectrumstoornis, ernstige gedragsproblemen, cerebral palsy, niet-aangeboren hersenletsel). Zorg voor een zo recent mogelijk verwijsbriefje!!!!!
  • Twee kleefbriefjes van de mutualiteit van het kind.
  • Verslagen van school/CLB/artsen,… indien u deze heeft.
  • De ingevulde vragenlijst.

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Zodra wij alle documenten ontvangen hebben,  zullen wij u telefonisch contacteren

  • ofwel om afspraken te maken voor het intakegesprek (dit is: verdere bevraging door één van onze geneesheren en de sociale dienst)  en het onderzoek
  • ofwel, indien het team beslist dat wij niet de best geplaatste instantie zijn voor onderzoek,  voor doorverwijzing naar een andere instantie.

Zes weken voor de aanvang van de onderzoeken zullen wij u gedragsvragenlijsten toesturen. Eén vragenlijst moet ingevuld worden door de ouders, de andere door de leerkracht.

Bij twijfel of nood  aan verdere informatie, kan u ons steeds opnieuw contacteren.