Hoe werken wij?

Aanmelding

Wie een beroep wenst te doen op het revalidatiecentrum kan zich persoonlijk of telefonisch aanmelden. Er dient steeds een verwijsbriefje te zijn van de huisarts of de geneesheer-specialist. De ouders en het kind worden uitgenodigd voor een eerste gesprek waarin we peilen naar de hulpvraag.

Diagnostiek

Voordat de eigenlijke therapie van start gaat, wordt het kind door het team op alle ontwikkelingsdomeinen onderzocht. Dit multidisciplinair onderzoek wordt gespreid over minstens twee voormiddagen.

Op basis van onze bevindingen bepalen we of de cliënt binnen ons centrum geholpen kan worden.

Behandeling

We stellen vervolgens een individueel handelingsplan op. De therapie wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Met elke cliënt wordt steeds individueel gewerkt in een ambulante setting. De begeleiding vindt twee- tot driemaal per week plaats, telkens één tot twee uur.

Doorheen het multidisciplinaire begeleidingsproces wordt het diagnostisch beeld voortdurend bijgesteld.

Het betrekken van de directe omgeving is een permanent aandachtspunt. Mits toestemming wordt ook met de school, het CLB, de werkvloer en andere hulpverleners samengewerkt.