Informatie voor de behandeling

Vakantieregeling

 • Tijdens de schoolvakanties hanteren we een andere uurregeling dan tijdens het schooljaar:
  • Het centrum is open van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.
  • Therapeuten kunnen op vorming zijn of verlof hebben.
  • U dient deze uren zelf te plannen aan het onthaal.
  • Tijdens de kerstvakantie is het centrum gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Juli-augustus vakantieregeling
  • U krijgt tijdig een brief en schema mee.
  • Dit dient u ingevuld aan ons terug te bezorgen.
  • Op dit schema kan u de data aankruisen die voor u passen. Wij bekijken welke momenten kunnen gepland worden en bezorgen u tijdig een vakantieplanning.

Afwezigheden / Wijzigingen

 • Bij ziekte brengt u ons telefonisch op de hoogte. Er is géén doktersbriefje nodig.
 • Bij afwezigheid om andere redenen geeft u ons zo snel mogelijke de datum door.
 • Bij wijzigingen van : adres /  mutualiteit / school, gelieve dit zo spoedig mogelijk aan het secretariaat of de sociale dienst te melden.

Betalingen

 • De facturen vraagt u maandelijks aan het onthaal of aan één van de therapeuten.  (telkens vanaf de 14de van de maand)
 • Wij vertrouwen erop dat u dit zelf mee opvolgt.

Heeft U nog vragen, aarzel niet om ze te stellen!

Wij danken U alvast voor uw medewerking!  Het revalidatieteam