Kinesitherapeutisch aanbod

Wat is pediatrische kinesitherapie?

Pediatrische kinesitherapie houdt zich bezig met het bewegen van kinderen in de ruimste zin van het woord. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen motoriek. Meestal gaat dat op een natuurlijke wijze en lijkt het vanzelf te gaan. Bij sommige kinderen echter duurt het langer of wijkt dit af van het normale. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met wat minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een pediatrisch kinesitherapeut.

Kinderen van 2 jaar tot en met 12 jaar met:

  • ASS
  • ADHD/ADD
  • DCD
  • algemene ontwikkelingsachterstand/complexe ontwikkelingsstoornissen
  • aangeboren en niet – aangeboren hersenletsels
  • mentale handicap

Onderzoek

Tijdens het motorisch onderzoek wordt er op meerdere vlakken gekeken naar de motorische ontwikkeling van een kind. Enerzijds brengen we de motoriek in kaart via gestandaardiseerde testen, waarbij het kind vergeleken wordt met leeftijdsgenootjes. Anderzijds observeren we het kind in zijn spontaan bewegen, waarbij ook lichaamsschema en ruimtelijk functioneren aan bod komen.

Behandeling

De therapie richt zich op verschillende factoren die bij het bewegen horen. Hierbij kunt u denken aan puur lichamelijke aspecten, zoals houding, kracht, beweeglijkheid van spieren en gewrichten en conditie. Daarnaast werken we ook aan de algemene motorische vaardigheden, zoals voortbewegen, evenwicht, balvaardigheden en complexe coördinatie. We hebben ook aandacht voor de planning van de motorische opdrachten en het imiteren van houdingen en bewegingen.

Bij het oefenen staat al spelend bewegen en bewegend spelen centraal. Verder stimuleren we tijdens de therapie de werkhouding, het zelfstandig werken, het emotioneel welbevinden en de interactie, communicatie en contactname.

Al dit bewegen leidt tot het kennen van je eigen lichaam en jouw lichaam ten opzichte van anderen en de ruimte om je heen.