berkenbeek-esf-mobiel.jpg
revalidatiecentrum

FloorPlay is een behandelmethode voor stimulering van de ontwikkeling via bevorderen van contact, communicatie en gedeeld plezier tussen ouder en kind. De aanpak sluit aan bij het plezier en de motivatie van het kind. Bij kinderen met spraak-taalproblemen kan op deze manier de basis worden gelegd om de taal te begrijpen.

“FloorPlay sluit aan op belevingswe­reld jonge kind”, zo opent het artikel over FloorPlay in Vakblad VROEG van juni 2014 door Guy Couturier en Claudine Dietz. Inmiddels wordt door steeds meer professionals en instel­lingen deze behandelmethode ingezet om het jonge kind met ontwikkelings­problemen via de interactie met de ouders te ondersteunen. Daarbij wor­den de ouders gecoacht in de speel­se interactie met hun kind. Doel is om op deze ongedwongen manier het contact met hun kind te stimule­ren en in het verlengde hiervan de ontwikkeling.

pdf-icon

Floorplay: het volledige document