berkenbeek-esf-mobiel.jpg
revalidatiecentrum

Eén van onze krachtlijnen is ‘netwerkvorming’ binnen de overtuiging dat wij een geïntegreerd hulpaanbod garanderen.

Wij werken in principe op verwijzing vanuit de eerste lijn.

Wij kunnen zelf ook verwijzen naar privétherapeuten, ambulante diensten of (semi) residentiële hulpverleningsinstanties.

Wij werken samen met het opvoedingsmilieu, de school,…

Als tijdens een revalidatieproces meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn bij een gezin, dan nemen wij het initiatief tot netwerkvorming, na overleg met de betrokkenen, of stappen wij in een bestaand netwerk.

In dit kader willen wij netwerkpartners ontmoeten en samenwerkingsverbanden aangaan met diverse hulpverleningsgroepen; COS,CGGZ,CLB,…

Heel concreet zijn wij een actieve partner in het netwerk voor de implementatie van het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen en tot implementatie van de zorgprogramma’s .

We willen bij deze dan ook het nieuwe logo voorstellen.

PANGG 0-18 onderschrijft de algemene visie en missie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, zoals beschreven in Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.

PANGG 0-18 heeft als uitgangspunten:

  • Het netwerk streeft er naar om de geestelijke gezondheid van elk kind en jongere en diens context te dienen.

Het netwerk streeft naar een maximale afstemming tussen alle zorgcomponenten (gespecialiseerde ggz en belendende sectoren), naar complementariteit en continuïteit.