berkenbeek-esf-mobiel.jpg
revalidatiecentrum

Het blijven woelige, onzekere tijden en een toekomst voorspellen blijkt dan ook zeer moeilijk.

Hoewel we sinds juli 2014 overgeheveld zijn naar de Vlaamse overheid, werken we tot op heden nog volgens de ‘ oude voorschriften’ . We stagneren in de overgangsperiode.

Het laatste onderhoud met het kabinet Vandeursen bood nog geen antwoorden op onze vragen. Wie beoordeelt de dossiers?, Wat wordt verstaan onder samenwerking?, …

Het kabinet herhaalde dat het de intentie is van de minister om geen centra in de kou te laten staan, maar dat dit kan nu niet concreter kon worden gemaakt.

Concreet betekent het dat het RIZIV het operationeel werk blijft doen tot 01/01/2019.