Onze Visie

Ons centrum wil:

 • een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden.
 • In de regio een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan personen met een handicap of stoornis. Daarom worden er naast de uitvoering van de specifiek gebruikersgerichte interventies ook samenwerkingsverbanden nagestreefd met het gezin, de school, het CLB, de huisarts en mogelijks anderen. Deze omgevingsgerichte functies bevatten ondermeer:
  • het geven van informatie en voorlichting.
  • het verstrekken van handelingsgerichte adviezen en, indien nodig, trainingen omtrent de aanpak, de opvoeding of stimulering van het kind.
  • psychosociale begeleiding.


De visie van ons centrum bestaat in de overtuiging dat:

 • elke persoon intrinsiek voldoende mogelijkheden heeft om een integratie in de maatschappij te realiseren.
 • deze hulpverlening in eerste instantie – en zolang als mogelijk – moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze: d.w.z. :
  • de betrokken persoon moet in de eigen omgeving (gezin, school,…) kunnen blijven.
  • de betrokkenheid en medewerking van deze eigen omgeving moet maximaal benut worden.
  • de motivatie van de hulpvrager en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.