Waarden

WAARDEN

De kwaliteitszorg in ons centrum steunt op een aantal grondgedachten:

 • klantgerichtheid.
 • systematisering.
 • responsabilisering.

De grondgedachten omvatten onze waarden.

1. Klantgerichtheid.

We richten ons zowel naar de interne als de externe gebruiker.
De hulpverlening gebeurt in een multidisciplinair denkkader, waarbij we de gebruiker optimaal trachten te revalideren.

Als we klantgericht denken dan stellen wij het volgende:

 1. We geloven in de unieke eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving.
 2. We geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind of elke jongere.
 3. We hebben respect voor de culturele en filosofische waarden van elk individu.
 4. We hebben respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.

2. Systematisering.

We proberen onze werking systematisch te evalueren en bij te sturen indien nodig.
Dit doen we op twee niveaus:

 • op het niveau van de gebruiker: door het hulp- en dienstverleningsplan te evalueren en bij te sturen.
 • op het niveau van de totale werking doen wij aan zelfevaluaties. Bij de zelfevaluaties hanteren we de bestaande denkstrategieën. Deze staan uitgeschreven binnen onze kwaliteitsvoorstelling.

3. Responsabilisering.

Door elk teamlid te engageren wordt de betrokkenheid groter en leidt dit tot het samen garant staan voor een goede werking.

Teamleden kunnen naast hun disciplinaire taak nog andere werkdomeinen behartigen.

Binnen deze grondgedachte zijn wij ervan overtuigd dat volgende waarden gerespecteerd worden.

 1. We hebben vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.
 2. We streven continu naar verbeteren van de hulpverlening door continue zelfevaluaties.