Wie kan er bij ons terecht

KINDEREN

Kinderen met een mentale handicap

Deze kinderen hebben beperkte verstandelijke mogelijkheden hun ontwikkeling verloopt over de ganse lijn beduidend trager dan normaal mag verwacht worden. Hun taal en motoriek is vaak gestoord. Velen onder hen stellen bovendien gedragsproblemen of hebben problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes. Kinderen met een mentale handicap leren moeilijk nieuwe vaardigheden aan en hebben moeite met het begrijpen van verhaaltjes, opdrachten of vragen.

Kinderen met autismespectrumstoornis

De wetenschappelijke evolutie toonde aan dat autisme bestaat in verschillende gradaties en dat zelfs goed begaafde kinderen en volwassenen autisme kunnen vertonen. Sommigen kunnen zelfs uitblinken in welbepaalde vaardigheden (denk maar aan het rekenwonder uit de film ’Rainman’). Het belangrijkste kenmerk van kinderen met autisme is hun bizar of vreemd gedrag. Veranderingen in hun leven of in hun omgeving kunnen leiden tot echte paniekreacties. Sommigen zijn sociaal onaangepast of sluiten zich af voor hun omgeving. Anderen zijn dan weer overdreven sociaal en eenieders vriend. Autistische kinderen hebben het bijzonder moeilijk met beeldspraak. Abstracte omschrijvingen. zijn voor hen niet begrijpbaar. Ook een gestoorde aandacht kan kenmerkend zijn bij autisme.

A.D.H.D.

Dit zijn heel spontane kinderen die overlopen van energie. Ze hebben een onweerstaanbare drang om te bewegen, te handelen en te reageren. Ze zijn bijzonder impulsief en kunnen zich niet lang concentreren. Hun gedragsproblemen zorgen ervoor dat ze door hun omgeving vaak als ’lastig’ worden bestempeld en dat ze door leeftijdgenootjes soms gemeden worden. Hun schoolse prestaties zijn veelal ondermaats. Ook op oudere leeftijd kan het probleem blijven bestaan. Sommigen worden dan opstandig of overdreven apatisch.

Kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen

Het gaat hier om kinderen met een taalontwikkelingsachterstand : deze hebben grote problemen met de uitspraak van klanken en woorden en een te beperkte woordenschat voor hun leeftijd, bovendien begrijpen ze vaak niet wat hen met woorden wordt uitgelegd. Dit gebrek aan taal en de moeilijke verstaanbaarheid vormen een hindernis in hun contacten met leeftijdsgenootjes.

Ook kinderen die bijzonder moeizaam tot lezen, schrijven en/of rekenen (respectievelijk dislexie, disorthografie of discalculie) komen behoren tot deze groep.Deze stoornissen zijn hardnekkig en kunnen op elke leeftijd terug de kop opsteken.

Kinderen die kampen met motorische stoornissen kunnen eveneens tot deze doelgroep gerekend worden.

Naast deze uitgesproken problematieken vertonen de meeste van bovenvermelde kinderen vaak aandachtsproblemen, gedragsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen.

Kinderen met hersenverlamming

Kinderen met één of meerdere afwijkingen in de ontwikkeling van houding en beweging waardoor de activiteit gelimiteerd wordt. Deze afwijkingen zijn veroorzaakt door niet-progressieve letsels tijdens de ontwikkeling van de foetale hersenen of niet-progressieve letsels van de hersenen op jonge leeftijd.

De motorische problemen bij cerebral palsy gaan vaak samen met stoornissen van de motoriek, cognitie, communicatie, perceptie, en/of gedrag.

Kinderen met een verworven hersenletsel

“Niet-aangeboren hersenletsel” (NAH) is de verzamelterm voor een aantal aandoeningen als gevolg van een hersenbeschadiging van de hersenen met uiteenlopende merkbare en minder merkbare gevolgen voor het slachtoffer en de omgeving. De complexiteit van die gevolgen en de kleine afstand tot de eigen leefsituatie maken de ambulante aanpak van de ambulante revalidatiecentra tot één van de meest aangewezen hulpverleningsvormen.