Wie zijn wij

Wie zijn wij

De revalidatiecentra bevinden zich op de tweede lijn van de gezondheidszorg. Dit betekent dat men er enkel terecht kan op voorschrift van een verwijzende arts. Dit kan een CLB – arts, huisarts of specialist zijn.

De onderzoeken en de behandelingen gebeuren ambulant. Men verblijft dus niet in het revalidatiecentrum maar men keert na elke interventie terug naar huis.

Men beoogt maximale ontplooiingskansen of revalidatiemogelijkheden te bieden ten einde in de maatschappij (school, werk, sociaal leven) zo goed mogelijk te functioneren.

Wij zijn laagdrempelig wat zich concreet vertaalt in de kostprijs: de cliënt betaalt enkel het remgeld.